jQuery menu fadIn, show, hide, fadeOut help

Hi

It is not possible for me to make the content1,2,3,4 fadeIn instead of just showing. :mad:

When i type ‘slow’ here content disapear:

jQuery(‘a[href=“#kompetencer”]’).click(function() {
jQuery(“#content1,#content2,#content4”).hide();
jQuery(“#content3”).show( );

when replacing .show with .fadeIn same result.

I hope somone will help me
Thanks

HTML::::::

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

&lt;title&gt;&lt;/title&gt;
&lt;meta charset="UTF-8" /&gt;&lt;link href="css/mediaqueries.css" rel="stylesheet" /&gt;
&lt;link rel="stylesheet" href="css/milkbox/milkbox.css" /&gt;

<!-- http://css-tricks.com/132-how-to-create-an-ie-only-stylesheet/ –>
<!–[if !IE]><!–> <link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“css/styles.css” /> <!–<![endif]–>
<!–[if lte IE 8]><link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“ie8-and-down.css” /><![endif]–>
<!–[if lt IE 9]><link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“ie8-and-down.css” /><![endif]–>

&lt;script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type="text/javascript" src="js/jquery.lavalamp.min.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;script type="text/javascript"&gt;


	jQuery(document).ready(function() {
    jQuery("#2,").lavaLamp({
      fx: "backout",
      speed: 700,
      click: function(event, menuItem) {
        return false;
      }
  });
  
	jQuery("#wrapper").draggable();
	
	jQuery("#content2,#content3,#content4").hide();
	
		jQuery('a[href="#portfolio"]').click(function() {
			jQuery("#content1").hide();
				jQuery("#content3").hide();
					jQuery("#content4").hide();
			jQuery("#content2").show();
		
		
		});
		
		jQuery('a[href="#kompetencer"]').click(function() {
			jQuery("#content1,#content2,#content4").hide();
			jQuery("#content3").show();
			
		
		});
		
		jQuery('a[href="#kontakt"]').click(function() {
			jQuery("#content1,#content2,#content3").hide();
			jQuery("#content4").show();
			
		
		
		});
		
		jQuery('a[href="index.html"]').click(function() {
			jQuery("#content2,#content3,#content4").hide();
			jQuery("#content1").show();
			
		
		
		});
	
	});
	
	
&lt;/script&gt;
	
&lt;script src="js/mootools-core.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src="js/mootools-more.js"&gt;&lt;/script&gt; 
&lt;script src="js/milkbox-yc.js"&gt;&lt;/script&gt;		

</head>

<body>

<div id=“outerwrapper”> <!–indeholder ting på bord, styrer placeringen–>
<div id=“wrapper”> <!–indeholder tablet, styrer placering af tablet–>
<div id=“innerwrapper”> <!–indeholder siden–>
<header>
<h1><span>Ansøgning om optagelse på Grenå teknisk skoles afdeling i Kannikegade fra Anders Schmidt</span></h1>
<ul class=“nav” id=“2”>
<li class=“current” ><a href=“index.html” title=“Ansøgning”>Ansøgning</a></li>
<li><a href=“#portfolio” title=“Portfolio” style=“padding-left:15px;”>Portfolio</a></li>
<li><a href=“#kompetencer” title=“Kompetencer”>Kompetencer</a></li>
<li><a href=“#kontakt” title=“Kontakt”>Kontakt</a></li>
</ul>
</header>

	&lt;div id="content"&gt;		

<!–ansøgning–>
<div id=“content1”>
<article>
<p>
Fremtidens websites skal flyde mere sammen med virkeligheden.
Der skelnes ikke mellem online og ikke. Man skal hurtigt kunne navigere til de rette oplysninger og oplevelser.
For at differenser sig skal der ”design på drengen” Brugeren skal have et mere dynamisk og identitetsfuld oplevelse.
Derfor er karvene til fremtidens websites høje.
</p>
<p>
Jeg har ideer men mangler værktøjer til at udføre dem.
Gennem grundforløbet på Aarhus Tech har jeg suget til mig af de grundlæggende værktøjer, og føler jeg har rykket niveauet meget.
Jeg glæder og håber på fordybelse i processer.
Uddannelsen som webintegrator kan give mig flere fremtidsmuligheder.
</p>
<br />
</article>

			&lt;article&gt;
				&lt;p&gt;
					Lise og jeg har en virksomhed hvor vi er ved at opbygge en mærkevarer i legetøjsbranchen. Sideløbende vil jeg kunne lave webarbejde for os og samt kunder. 
					Med over 10 års erfanger vil være sen super kobling i forhold til vidre arbejde web shopping. 
				&lt;/p&gt;
				&lt;p&gt;
					Web fremstilling ahr allerede bidt sig fast i min daglige tankegang tænker hele tiden på at samle inspiration og ideer. 
					Og kunne godt forestille mig efter at ha haft en intro i PHP at ny viden vil kunne give mig lysten til at fortsætte karrieren med databasearbejde og respons til brugeren.
				&lt;/p&gt;
				&lt;br/&gt;
				&lt;p&gt;
					På trods af jeg førhen har haft størst udbytte af mesterlærer nyder jeg og sætter stor pris på igen at læseog vil elske jeres lækre frie studie miljø i Kannikegade.
					Af sind entreprenør men vægter familielivet højt. Grundet tidligere rygproblemer er forbold og håndbold blevet skiftet ud med hyppig løb/cykling samt styrketræning.
					Jeg håber på at vagt jeres interesse og få muligheden for at fortsætte mit studie i Kannikegade.					
				&lt;/p&gt;
			&lt;/article&gt;
		&lt;/div&gt;

<!–portfolio–>
<div id=“content2”>
<table id=“gallery”>
<caption>
Her ses et udsnit mit arbejde.
</caption>
<tr>
<td><a href=“html-external/newyork/index.html” data-milkbox=“milkbox:g1” data-milkbox-size=“width:1300,height:600” title=“NewYork”><img src=“images/ny_small.jpg” alt=“New York” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“html-external/gf/index.html” data-milkbox=“milkbox:g1” data-milkbox-size=“width:1300,height:600” title=“Grundfos”><img src=“images/grundf_small.jpg” alt=“Grundfor” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“html-external/tattoo/index.html” data-milkbox=“milkbox:g1” data-milkbox-size=“width:1300,height:600” title=“Young Tattoo”><img src=“images/tat_small.jpg” alt=“Young Tattoo” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“html-external/blue/index.html” data-milkbox=“milkbox:g1” data-milkbox-size=“width:1300,height:600” title=“BlueBird”><img src=“images/vogn_small.jpg” alt=“Bluebird” width=“90” height=“90” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href=“images/kal.jpg” data-milkbox=“milkbox:g1” title=“Kalender i Illustrator”><img src=“images/kal_small.jpg” alt=“Kalender i Illustrator” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“images/pad.jpg” data-milkbox=“milkbox:g1” title=“Ipad i Illustrator”><img src=“images/pad_small.jpg” alt=“Ipad i Illustrator” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“images/fp.jpg” data-milkbox=“milkbox:g1” title=“Flaske og Ipad i Illustrator”><img src=“images/fp_small.jpg” alt=“Flaske og Ipad i Illustrator” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“images/fisk.jpg” data-milkbox=“milkbox:g1” title=“Kalender i Illustrator”><img src=“images/fisk_small.jpg” alt=“Kalender i Illustrator” width=“90” height=“90” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href=“images/wroom.jpg” data-milkbox=“milkbox:g1” title=“Layout i Photoshop”><img src=“images/wroom_small.jpg” alt=“Layout i Photoshop” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“images/wasa.jpg” data-milkbox=“milkbox:g1” title=“Opg. i Photoshop”><img src=“images/wasa_small.jpg” alt=“opg i Photoshop” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“images/vinder.jpg” data-milkbox=“milkbox:g1” title=“Manipulation i Photoshop”><img src=“images/vinder_small.jpg” alt=“Manipulation i Photoshop” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“images/apple.jpg” data-milkbox=“milkbox:g1” title=“Apple layout i Photoshop”><img src=“images/apple_small.jpg” alt=“Layout i Photoshop” width=“90” height=“90” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href=“swf/bil.swf” data-milkbox=“milkbox:g1” data-milkbox-size=“width:550,height:400” title=“Dette er er en swf fil. Kræver Flash Player.”><img src=“images/bil_small.jpg” alt=“Bil i Flash” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“swf/header.swf” data-milkbox=“milkbox:g1” data-milkbox-size=“width:900,height:200” title=“Dette er er en swf fil. Kræver Flash Player.”><img src=“images/header_small.jpg” alt=“Header til Young Tattoo” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“html-external/jquery2/ani.html” data-milkbox=“milkbox:g1” data-milkbox-size=“width:1300,height:600” title=“jQuery animate. klik på Farverne”><img src=“images/ani_small.jpg” alt=“jQuery” width=“90” height=“90” /></a></td>
<td><a href=“html-external/jquery/index.html” data-milkbox=“milkbox:g1” data-milkbox-size=“width:1300,height:600” title="opstart på jQuery website "><img src=“images/jq_small.jpg” alt=“jQuery” width=“90” height=“90” /></a></td>
</tr>
</table>

		&lt;/div&gt;		

<!–CV–>
<div id=“content3”>
<p>
Gift med Lise, som er lærer. Vi har sammen to drenge på 3 og 6 år.
</p>
<p>
Inden har jeg eksperminteret en smule med Dreamweaver, fremstillet annoncemateriale til tryk i Indesign.
Gennem grundforløbet er jeg blevet fortrolig med:
</p>
<br />
<ul>
<li>HTML, CSS</li>
<li>Illustrator</li>
<li>Photoshop</li>
<li>Flash</li>
<li>jQuery</li>
<li>Responsive Webdesign</li>
</ul>
<br />
<p>Det er varieret erffaring men jeg er god til at gennemskue hvilke funktioner der skal bruget og har nu værktøjer til at finde
på problemstillenger i forhold til manglende træning.
</p>
<br />
<table>
<caption align=“bottom”>
CV Anders Schmidt 080578-xxxx
</caption>
<colgroup>
<col id=“erfaring” />
<col id=“periode”/>
<col id=“kommentar” />
</colgroup>
<thread>
<tr>
<th scope=“col”>Erfaring</th>
<th scope=“col”>Årstal</th>
<th scope=“col”>Kommentar</th>
</tr>
</thread>

				&lt;tbody&gt;
					&lt;tr&gt;
						&lt;td&gt;Web-integrator&lt;/td&gt;
						&lt;td class="center"&gt;11-13&lt;/td&gt;
						&lt;td&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;
					&lt;tr class="sand"&gt;
						&lt;td&gt;Konrad, Sælger&lt;/td&gt;
						&lt;td class="center"&gt;07-08&lt;/td&gt;
						&lt;td&gt;Sælger i Nordjylland&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;
					&lt;tr&gt;
						&lt;td&gt;Sælger Jylland/Fyn.&lt;/td&gt;
						&lt;td class="center"&gt;06-07&lt;/td&gt;
						&lt;td&gt;Opstart af nyt mærke&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;
					&lt;tr class="sand"&gt;
						&lt;td&gt;Raahauge-Aarhus&lt;/td&gt;
						&lt;td class="center"&gt;03-06&lt;/td&gt;
						&lt;td&gt;Ansvar ungafdeling.&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;
					&lt;tr&gt;
						&lt;td&gt;Stanley-Horsens&lt;/td&gt;
						&lt;td class="center"&gt;03-03&lt;/td&gt;
						&lt;td&gt;Salgsassistent&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;
					&lt;tr class="sand"&gt;
						&lt;td&gt;Paradoks-Aarhus&lt;/td&gt;
						&lt;td class="center"&gt;02-03&lt;/td&gt;
						&lt;td&gt;Bestyrer&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;						
					&lt;tr&gt;
						&lt;td&gt;!Solid-Herning&lt;/td&gt;
						&lt;td class="center"&gt;00-02&lt;/td&gt;
						&lt;td&gt;Salgsassistent&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;		
					&lt;tr class="sand"&gt;
						&lt;td&gt;Ruby&Sørensen&lt;/td&gt;
						&lt;td class="center"&gt;97-00&lt;/td&gt;
						&lt;td&gt;Elevplads&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;		
						&lt;tr&gt;
						&lt;td&gt;HH-Ringkøbing Handelsskole&lt;/td&gt;
						&lt;td class="center"&gt;95-97&lt;/td&gt;
						&lt;td&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;
				&lt;/tbody&gt;
			&lt;/table&gt;
		&lt;/div&gt;		

<!–kontakt–>
<div id=“content4”>
<form action=“http://scripts.wannafind.dk/form2mail.asp” method=“post”>
<h2>Udfyld følgende for kontakt</h2>

					&lt;label for="navn"&gt;Navn:&lt;/label&gt;
					&lt;input type="text" name="navn" id="navn" value="" /&gt;
						
					&lt;label for="mail"&gt;Mail:&lt;/label&gt;
					&lt;input type="text" name="mail" id="mail" value="" /&gt;
						
					&lt;label for="indhold"&gt;Skriv din tekst her:&lt;/label&gt;
						
					&lt;textarea name="indhold" rows="7" cols="40"&gt;&lt;/textarea&gt;
					
					&lt;input class="btn" type="submit" value="Send" /&gt;

					
					 &lt;input type="hidden" name="recipient" value="absholm@gmail.com" /&gt;
					 &lt;input type="hidden" name="fromaddress" value="absholm@gmail.com" /&gt;
					 &lt;input type="hidden" name="subject" value="Subject"/&gt;
					 &lt;input type="hidden" name="redirect" value="../index.html"/&gt;
			&lt;/form&gt;
						
						&lt;/br&gt;							
						&lt;p&gt;
							Med Venlig Hilsen
						&lt;/p&gt;			
						
						&lt;ul&gt;
							&lt;li&gt;Anders Schmidt Holm&lt;/li&gt;
							&lt;li&gt;Fynsgade 24 st th&lt;/li&gt;				
							&lt;li&gt;8000 Aarhus C&lt;/li&gt;
							&lt;li&gt;Tlf. 31375043&lt;/li&gt;
						&lt;/ul&gt;
		&lt;/div&gt;
		&lt;div id="content5"&gt; &lt;!--skal bruges til send besked--&gt;
			
		&lt;/div&gt;

	&lt;/div&gt;  &lt;!--content afslut--&gt;

	&lt;/div&gt; &lt;!--innerwrapper afslut--&gt;
&lt;/div&gt; &lt;!--wrapper--&gt;

&lt;footer&gt;
	&copy; Anders Schmidt.
&lt;/footer&gt;

</div> <!–outerwrapper–>

</body>
</html>

You’ve got a lot of jquery code for something pretty basic.

Why not just use plain javascript where you can do what you want with much less code than what jquery runs.

Thanks for quick reply.

i am a newbee.
Do you know an example. maby explain.

Thanks