Html in simple email form

I have a simple form, the text that is sent is normal plain text, but I want the text that is sent to be in html
I now also get strange characters in the text 'we-time'

How can I adjust this?
this is my code

if(!$error) {
$to="myemai";
$from=  $email . "\n";		
$subject = "Sinterklaas, u heeft mail!!";
$feedback = "Brief van: ". $name . "\n";
$feedback .= "\nInhoud: ". $message . "\n";
$headers = "MIME-Version: 1.0";
$headers .= "Content-type:text/html;charset=UTF-8";
mail ($to,$subject, $feedback, $headers, "-f".$from );
$to= $email . "\n";
$from="myemail";
$subject = "Mail van Sinterklaas!!";
$feedback = "Dankjewel voor je mooie brief!

Wat zijn jullie toch geweldige vrienden van Sinterklaas! Dank je wel voor de mooie brief die je hebt geschreven. Sinterklaas vindt het altijd zo fijn om van jullie te horen.

Ook dit jaar komt Sinterklaas logeren in het gemeentehuis van Zonhoven. En nog wel extra lang.
Op maandag 13 november komt Hij aan om er zeker tot en met 24 november te blijven wonen in zijn Huis van Sinterklaas.
En natuurlijk is iedereen, groot en klein welkom!
-	Vanaf dinsdag 14 november zijn er tijdens de schooluren de klasbezoeken van de verschillende scholen uit Zonhoven.
-	Op woensdag 15 en 22 november zijn er vrije bezoeken van 13u tot 15u30 voor iedereen die het Huis van Sinterklaas wil bezoeken.
-	Op zaterdag 18 november vanaf 13u tot 17u organiseert Sinterklaas een groot feest waar eveneens alle grote en kleine kinderen welkom zijn.
-	Op Zondag 19 november vanaf 10u tot ongeveer 13u is er een leuk aperitiefconcert in het Huis van Sinterklaas voor alle marktbezoekers.
-	En op vrijdag 24 november Is er de onvergetelijke Sinterklaas nocturne die start om 18u en eindigt om 20u. Hier zullen Sinterklaas en zijn Pieten alles klaarmaken om op dakenronde te gaan in Zonhoven en krijgen de kinderen de kans om Sinterklaas uit te wuiven.
Het leuke is dat Sinterklaas op alle momenten aanwezig zal zijn in het Huis van Sinterklaas.
En dat je echt kan beleven hoe het eraan toegaat in het Huis van Sinterklaas. Wie doet de was? Waar worden de snoepjes gesorteerd, waar zitten de spiekpietjes, hoe bestelt Sinterklaas al dat speelgoed, wie maakt de lekkerste speculaas,....... en nog zoveel meer.
Er valt dus elk moment wel iets te beleven in het Huis van Sinterklaas.
En natuurlijk moet er ook geholpen worden in het huis....zo moeten er natuurlijk snoepjes geproefd worden.....want je wil toch niet dat Sinterklaas en de Pieten slechte snoepjes meenemen op dakenronde...
Dus lieve kindjes, groot en klein, Sinterklaas ziet jullie graag komen in zijn Huis.

Met vriendelijke groeten,
Sinterklaas en zijn Pieten
";
$headers = "MIME-Version: 1.0";
$headers .= "Content-type:text/html;charset=UTF-8";
mail ($to,$subject, $feedback, $headers, "-f".$from );
$success = true;
}
}

function test_input($data) {
$data = trim($data);
$data = stripslashes($data);
return htmlspecialchars($data);
}
?>

You may find it easier to use a library such as PHPMailer to send HTML emails, and for various other reasons. Have you tried sending HTML text using the headers as you have them? What happened?

then I get the email like this:

<p>Dankjewel voor je mooie brief!</p>
<p>Wat zijn jullie toch geweldige vrienden van Sinterklaas! Dank je wel voor de mooie brief die je hebt geschreven. Sinterklaas vindt het altijd zo fijn om van jullie te horen.</p>

When you concat the headers you are not putting any division between, so the headers will read:-
MIME-Version: 1.0Content-type:text/html;charset=UTF-8

You should be able to pass headers as an array. See the examples here.
https://www.php.net/manual/en/function.mail.php

This topic was automatically closed 91 days after the last reply. New replies are no longer allowed.