Help me Sellect auto with PHP & MYSQL

I have 2 files:
Database name: muangay123
Database :

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.7.0-pl2
-- http://www.phpmyadmin.net
-- 
-- Host: localhost
-- Generation Time: Feb 14, 2012 at 10:19 PM
-- Server version: 5.0.18
-- PHP Version: 5.1.2
-- 
-- Database: `muangay123`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Table structure for table `chi_tiet_sp`
-- 

CREATE TABLE `chi_tiet_sp` (
 `id` int(255) NOT NULL auto_increment,
 `ten_sp` varchar(100) NOT NULL,
 `ma_sp` varchar(50) NOT NULL,
 `hang_sx` varchar(60) NOT NULL,
 `gia` varchar(30) NOT NULL,
 `date` datetime NOT NULL,
 `chitiet_sp` text NOT NULL,
 `thu` varchar(20) NOT NULL,
 `id_cl` varchar(10) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=43 ;

-- 
-- Dumping data for table `chi_tiet_sp`
-- 

INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (6, 'May khau NV-30', 'NV-30', 'Brother', '12500000', '2012-01-05 05:33:19', 'Máy điện tử cực hay', '', '3');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (14, 'May Danh Giay M02 ', 'M02', 'SilRoad', '2650000', '2012-01-06 22:24:35', 'Dung gia dinh va van phong', '', '3');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (21, 'Máy lọc không khí L318-AZ ', 'L318-AZ', 'LifePro', '1750000', '2012-01-05 23:56:59', 'Khử mùi rất tốt', '', '2');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (17, 'Máy sưởi dầu SD-02', '1750000', 'Nonan', '1750000', '2012-01-06 00:06:10', 'Sưởi ấm mùa đông lạnh giá', '', '');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (18, 'Máy mài dao KS01', 'KS01', 'Nonan', '650000', '2012-01-05 23:51:51', 'Mài dao gia đình', '', '');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (27, 'Máy khâu Riccar ', 'Riccar', 'Riccar', '2000000', '2012-01-06 02:38:20', 'Loai moi nhat day', '', '3');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (29, 'Bàn là hơi nước ', 'KG75', 'Kangaroo', '1750000', '2012-01-06 02:38:01', 'Rất tốt cho chị em PN', '', '');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (28, 'Máy tính bàn ', 'computer', 'ha noi', '1000000', '2012-01-05 23:58:42', 'cực hay , chạy êm', '', '2');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (22, 'Máy giặt Little Duck ', 'ko có', 'Little Duck', '1400000', '2012-01-05 05:35:24', 'Máy tốt chạy êm', '', '');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (23, 'Máy sưởi dầu SD03 ', 'SD03', 'Nonan', '1300000', '2012-01-05 05:39:50', 'Sưởi ấm cực tốt', '', '1');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (26, 'Máy rửa bát ', 'Daiwa', 'Daiwa', '2000000', '2012-01-05 05:51:05', 'rửa bát gia đình', '', '');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (30, 'Máy đánh giày cực hay ', 'MDG012', 'Silroad', '5000000', '2012-01-06 20:57:02', 'Chay tốt', '', '');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (31, 'Xem máy LS ', 'LS', 'Nhật', '50000000', '2012-01-06 20:57:43', 'Chạy êm', '', '');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (32, 'Máy Bay LS111 ', 'LS111', 'USA', '1000000000', '2012-01-06 23:39:48', 'Bắn các loại', '', '');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (33, 'Máy học tiếng Anh ', 'TAH', 'Đức', '2000000', '2012-01-06 22:24:02', 'Giúp bé học tốt E', '', '1');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (34, 'Máy kích điện IQ110 ', 'IQ110', 'MaxQ', '2900000', '2012-01-07 22:59:31', 'Kích điện gia đình', '', '1');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (35, 'Máy Bay LS222 ', 'LS222', 'USA', '21000000', '2012-01-06 23:39:28', 'Bay mọi góc độ', '', '');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (39, 'Tên lửa F53 ', 'F53', 'Liên Xô', '12000000', '2012-01-07 22:53:06', '<p class="Normal">"Hôm nay là ngày thứ 14 kể từ khi tàu Vinalines Queen mất tích. Chiến dịch tìm kiếm do Việt Nam áp dụng đối với con tàu này có quy mô chỉ đứng sau cuộc tìm kiếm thuyền viên mất tích do bão Chanchu", ông Vũ nói.</p>\\r\
<table width="1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">\\r\
<tbody>\\r\
<tr>\\r\
<td><img src="http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/12/2d/vn1.jpg" alt="Ảnh: J.W." width="480" height="353" /></td>\\r\
</tr>\\r\
<tr>\\r\
<td class="Image">Việc tìm kiếm thuyền viên Vinalines Queen không tiếp tục thực hiện bằng các phương tiện chuyên dụng nữa. Ảnh: <em>J.W.</em></td>\\r\
</tr>\\r\
</tbody>\\r\
</table>', '', '1');
INSERT INTO `chi_tiet_sp` VALUES (40, 'Tên lửa đạn đạo ', 'TLDD', 'Nga', '12000000', '2012-01-07 22:59:02', '<p> </p>\\r\
<p>Iran hoài nghi vụ Mỹ giải cứu ngư dân</p>\\r\
<p> </p>\\r\
<h2 class="Lead">Tehran cho rằng "cử chỉ nhân đạo" của Mỹ khi giải cứu các ngư dân Iran không xoay chuyển được căng thẳng song phương, trong khi giới truyền thông coi hành động này như được dàn dựng sẵn.<br />> <a class="Lead" href="http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/01/hai-quan-my-cuu-ngu-dan-iran/">Hải quân Mỹ cứu ngư dân Iran</a></h2>\\r\
<p> </p>\\r\
<table width="1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">\\r\
<tbody>\\r\
<tr>\\r\
<td><img src="http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/12/20/iran3.jpg" alt="" width="463" height="512" border="1" /></td>\\r\
</tr>\\r\
<tr>\\r\
<td class="Image">Ngư dân Iran ôm một hải quân Mỹ đã cứu sống ông khỏi tay cướp biển. Ảnh: <em>AP</em></td>\\r\
</tr>\\r\
</tbody>\\r\
</table>', '', '1');

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Table structure for table `chung_loai`
-- 

CREATE TABLE `chung_loai` (
 `id_cl` int(10) NOT NULL auto_increment,
 `ten_chung_loai` varchar(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_cl`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;

-- 
-- Dumping data for table `chung_loai`
-- 

INSERT INTO `chung_loai` VALUES (1, 'DIEN GIA DUNG');
INSERT INTO `chung_loai` VALUES (2, 'NOI THAT');
INSERT INTO `chung_loai` VALUES (3, 'CAC SAN PHAM KHAC');

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Table structure for table `members`
-- 

CREATE TABLE `members` (
 `id` int(4) NOT NULL auto_increment,
 `username` varchar(65) NOT NULL default '',
 `password` varchar(65) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

-- 
-- Dumping data for table `members`
-- 

INSERT INTO `members` VALUES (1, 'john', '1234');
INSERT INTO `members` VALUES (2, 'vlbknl2', '12345');


I writed code like below but it don’t run:


<head>
<script>
function autoSubmit_formUpLoad()
{
  document.linh.submit();
}
</script>
</head>

<?php
require_once('../includes/ketnoi.php');
mysql_select_db("$db_name")or die("khong the ket noi co so du lieu");
?>
<form action='sellect3.php' method='post' name='linh' id='linh'>
<select name="loai" id="loai" onchange='autoSubmit_formUpLoad();'>
<?php
$sql="SELECT * FROM chung_loai ORDER BY id_cl DESC";
$result=mysql_query($sql);
$count=mysql_num_rows($result);

if($count<>0)
{
   while($row_cl=mysql_fetch_assoc($result))
   {
    $id_cl=$row_cl['id_cl'];
    $ten_chung_loai=$row_cl['ten_chung_loai'];
      if(isset($_POST['loai'])&&$_POST["loai"]==$id_cl)
      {
      echo"<option value='$id_cl' selected='selected'>$ten_chung_loai</option>";  
      }
      else
      {
      echo"<option>$ten_chung_loai</option>";
      }
        
   echo"<br>";
   }
  
}
?>
</select>
<label>
<select name="loai1" id="loai1" onchange='autoSubmit_formUpLoad();' >
<?php
$sql1="SELECT * FROM chi_tiet_sp ORDER BY id_cl DESC";
$result1=mysql_query($sql1);
$count1=mysql_num_rows($result1);

if($count1<>0)
{
   while($row_cl1=mysql_fetch_assoc($result1))
   {
    $id_cl1=$row_cl1['id_cl'];
    $ten_sp=$row_cl1['ten_sp'];
     if($id_cl1==$id_cl)
    
      echo"<option value='$id_cl1' selected='selected'>$ten_sp</option>";  
      
      
    }        
   echo"<br>";
   
}
?>
</select>
</form>

Now:
I want to write as Sellect -> Option like Picture below:

And result like when I chose : “CAC SAN PHAM KHAC”


Help Me!
Thanks All!

If you want to change the values of the second drop down box after the user has chosen a value in the first drop down box, you’ll have to use AJAX.
Googling for ‘php ajax dropdown’ will give you lots of tutorials and examples. You can also search this forum and the Javascript forum, because the question has been asked lots of times.

I want to write code php $ mysql
In database use two table: table1,table2
I need use ajax dropdown to sellect 2 table, Help me!