SitePoint Sponsor

User Tag List

Results 1 to 2 of 2

Thread: expan \ colapse

 1. #1
  SitePoint Addict noise's Avatar
  Join Date
  Sep 2002
  Location
  Sweden
  Posts
  251
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  expan \ colapse

  1. when I click on a link it expands witth expandIT
  2. then i click on the second link it expands too
  but!!!
  3. the first link did not colaps (close)

  questions:

  1. can i modify the script so that it colapses the old layer
  when i open a new one?

  2. are there better scripts out there for this kind of thing?

  PHP Code:
  <script language="JavaScript1.2">
  NS4 = (document.layers) ? 1 : 0;
  IE4 = (document.all) ? 1 : 0;
  ver4 = (NS4 || IE4) ? 1 : 0;

  if (ver4) {
      with (document) {
          write("<STYLE TYPE='text/css'>");
          if (NS4) {
              write(".parent {position:absolute; visibility:visible}");
              write(".child {position:absolute; visibility:visible}");
              write(".regular {position:absolute; visibility:visible}")
          }
          else {
              write(".child {display:none}")
          }
          write("</STYLE>");
      }
  }

  function getIndex(el) {
      ind = null;
      for (i=0; i<document.layers.length; i++) {
          whichEl = document.layers[i];
          if (whichEl.id == el) {
              ind = i;
              break;
          }
      }
      return ind;
  }

  function arrange() {
      nextY = document.layers[firstInd].pageY +document.layers[firstInd].document.height;
      for (i=firstInd+1; i<document.layers.length; i++) {
          whichEl = document.layers[i];
          if (whichEl.visibility != "hide") {
              whichEl.pageY = nextY;
              nextY += whichEl.document.height;
          }
      }
  }

  function initIt(){
      if (!ver4) return;
      if (NS4) {
          for (i=0; i<document.layers.length; i++) {
              whichEl = document.layers[i];
              if (whichEl.id.indexOf("Child") != -1) whichEl.visibility = "hide";
         }
          arrange();
      }
      else {
          divColl = document.all.tags("DIV");
          for (i=0; i<divColl.length; i++) {
              whichEl = divColl(i);
              if (whichEl.className == "child") whichEl.style.display = "none";
          }
      }
  }

  function expandIt(el) {
      if (!ver4) return;
      if (IE4) {
          whichEl = eval(el + "Child");
          if (whichEl.style.display == "none") {
              whichEl.style.display = "block";
          }
          else {
              whichEl.style.display = "none";
          }
      }
      else {
          whichEl = eval("document." + el + "Child");
          if (whichEl.visibility == "hide") {
              whichEl.visibility = "show";
          }
          else {
              whichEl.visibility = "hide";
          }
          arrange();
      }
  }

  onload = initIt;

  </script>
              <div id="KB1Parent" class="parent"> <a href="#" onClick="expandIt('KB1'); return false" >
                    <font color="<?php echo "$txt_color2?>">...bright eyes</font></a></div>

                      <div id="KB1Child" class="child"> <p style="margin-left:20px;">
                            Vesta je jedina nevladina organizacija u BiH koja raspolaže trening paketima za tzv. community radio stanice (nevladine neprofitne radio stanice lokalnih zajednica) i to zahvaljujuæi èlanstvu u meðunarodnoj asocijaciji AMARC te edukaciji u Radio Netherland Training Centru u Holandiji. Prilagoðeni i vlastiti trening paketi za voðenje medija lokalnih zajednica prvo su testirani u samom VestaRadiju i èine dobru osnovu za dalji razvoj participativnih medija u BiH.</div><br>
              <div id="KB2Parent" class="parent"> <a href="#" onClick="expandIt('KB2'); return false">
                    <font color="<?php echo "$txt_color2?>">...radiohead</font></a></div>

                      <div id="KB2Child" class="child"><p style="margin-left:20px;">
                          Vesta izuzetnu pažnju poklanja ulozi žena u  socijalno-ekonomskom jaèanju društva i kroz svoje aktivnosti obezbjeðuje poligon za njihovo nesmetano djelovanje. Program podržava sve inicijative koje podstièu ravnopravno sudjelovanje polova u procesima odluèivanja i podstièe druge nevladine organizacije koje imaju sliène projekte. Do sada je kroz ovaj program educirano više desetina žena a rezultat su pokrenute brojne akcije u kojima su se korisnice angažovale na unapreðenju životne okoline.  </div><br>              <div id="KB3Parent" class="parent"> <a href="#" onClick="expandIt('KB3'); return false">
                    <font color="<?php echo "$txt_color2?>">...portishead</font></a></div>

                      <div id="KB3Child" class="child"><p style="margin-left:20px;">
                          Od poèetka djelovanja, Vesta je razvila niz projekta koji su doprinijeli  jaèanju  uloge pojedinaca u lokalnim zajednicama. Kroz edukativne radionice  i facilitiranje procesom javnog zagovaranja, ovaj program omoguæava graðanima da postanu aktivni sudionici socijalno-ekonomskih promjena i primjer samoorganizovanja. U saradnji sa lokalnim partnerima, Vesta je inicirala brojne akcije graðana koje su do sada rezultirale promjenama u sferi urbanog planiranja, unapreðenja životne okoline, ekonomskog razvoja i socijalnog statusa graðana.</div><br>
              <div id="KB4Parent" class="parent"> <a href="#" onClick="expandIt('KB4'); return false">
                    <font color="<?php echo "$txt_color2?>">...ani difranco</font></a></div>

                      <div id="KB4Child" class="child"><p style="margin-left:20px;">
                          ivotna sredina u Tuzlanskom kantonu je ugrožena a još uvijek je nedovoljno sredstava da se rješavanju brojnih problema pristupi s oèekivanom ozbiljnošæu. Stoga ovaj program podstièe graðansko samoorganizovanje na unapreðenju uslova življena i obezbjeðenju ekološki èiste sredine. Projekti iz ovog programa su javno-zagovaraèkog tipa i podrazumijevaju visok nivo graðanskog uèešæa. Trenutno je aktulna problematika regulisanja odvoza smeæa u ruralnim mjesnim zajednicama i poboljšanje saradnje graðana sa predstavnicima javnih komunalnih preduzeæa. </div><br>
              <div id="KB5Parent" class="parent"> <a href="#" onClick="expandIt('KB5'); return false">
                  <font color="<?php echo "$txt_color2?>">...a camp</font></a> </div>

                      <div id="KB5Child" class="child">
                <p style="margin-left:20px;" class="maintext">Od 1998 godine, Vesta u partnerstvu
                  sa lokalnim i meðunarodnim nevladinim organizacijama, ulaže u
                  jaèanje organizacionih kapaciteta te je sada u moguænosti da dio
                  znanja i vještina, usvojienih kroz steèeno iskustvo ponudi drugim
                  nevladinim organizacija, vladinim institucijama i privatnom sektoru.
                  To se prije svega odnosi na sljedeæe:<br>
                  <br>
                  - Facilitacija radionicama strateškog planiranja <br>
                  - Facilitacija u pisanju prijedloga projekata <br>
                  - Facilitacija u kreiranju projekata javnog zagovaranja<br>
                  - Facilitacija i trening za kreiranje poslovnih planova nevladinih
                  organizacija<br>
                  - Facilitacija i trening za kreiranje marketing planova nevladinih
                  organizacija <br>
                  <br>
                  - Trening iz osnova medijske prezentacije<br>
                  - Trening iz istraživanja javnog mjenja<br>
                  - Trening iz nenasilne komunikacije <br>
                  - Trening za menadžment nevladinih ''community'' radio stanica
                  <br>
                  - Trening iz osnova finansijskog poslovanja za nevladine organizacije<br>
                  - Trening iz javnog zagovaranja
              </div><br>
              <script language='JavaScript'>
      if (NS4) {
          firstEl = "KB1Parent";
          firstInd = getIndex(firstEl);
          arrange();
      }
  </script>
              <div style="display: none;"></div>
              <p>
              <p>&nbsp;
            </td>
          </tr>
        </font>
        </table>
      </td>
  thanx in advance...

 2. #2
  Perl/Mason Guru Flawless_koder's Avatar
  Join Date
  Feb 2002
  Location
  Gatwick, UK
  Posts
  1,206
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Use a variable to store the object handle of the currently open tab.
  ( leave it null to start with )

  There is always a better script, since this wasn't written for your needs.
  If you want it to suit you completely, you'll have to make it yourself sorry


  Flawless
  ---=| If you're going to buy a pet - get a Shetland Giraffe |=---


Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •