Code XML:
- <entry xmlns="">
 <source>Trimbos Instituut</source> 
 <title>Alcohol</title> 
 <menutitle>Alcohol</menutitle> 
 <link rel="related" type="text/html" href="http://www.trimbos.nl/onderwerpen/alcohol-en-drugs/alcohol" /> 
 <id>urn:uuid:B3F74CEC-8B57-4C45-8858-F77747A8C7D6</id> 
 <category term="" /> 
 <updated>2010-03-08T16:42:13Z</updated> 
 <summary>Alcohol is de werkzame stof in verschillende dranken zoals bier, wijn en jenever maar ook in mixdranken.</summary> 
- <content type="html">
- <![CDATA[ 
		<h2>Zwakalcoholische drank en sterke drank </h2>
  <p>Alcohol is een natuurproduct dat ontstaat door gisting van gerst (bier) of druiven (wijn). Dit natuurlijke gistingsproces stopt bij ongeveer 15% alcohol. Dit wordt zwak alcoholhoudende drank genoemd. De scheikundige formule van alcohol (ethanol)= C2H5OH. <br /><br />Door verhitting en afkoeling van zwak-alcoholhoudende drank (distilleren) kunnen hogere alcoholpercentages ontstaan. Dit wordt sterke drank genoemd.</p>
 
 ]]> 
 </content>
 </entry>

When I try to get the <content> i get the following error:

Object required: 'xmlItem.childNodes(...)'
/info_xml_detail.asp, line 67 ----> content = xmlItem.childNodes(8).text

Code ASP:
<%
            Set xmlObj = Server.CreateObject("MSXML2.FreeThreadedDOMDocument")
            xmlObj.async = False
            xmlObj.setProperty "ServerHTTPRequest", True
            xmlObj.Load("<xml file>")
            If xmlObj.parseError.errorCode <> 0 Then
                  '### NOTHING
            End If
            Set xmlList = xmlObj.getElementsByTagName("entry")
            Set xmlObj = Nothing
            x = 1
            j = 1
            For Each xmlItem In xmlList
 
                  title         = xmlItem.childNodes(1).text
                  'link         = xmlItem.childNodes(3).text
                  category      = xmlItem.childNodes(5).text
                  content       = xmlItem.childNodes(8).text
 
                  'set linkAttributes = xmlItem.childNodes(3).attributes
                  'link = linkAttributes(2).text
 
            j = j+1
            Next
            Set xmlList = Nothing
 
%>

Somebody knows how to get a CDATA value within this code?