SitePoint Sponsor

User Tag List

Results 1 to 5 of 5

Thread: Help!!!

 1. #1
  SitePoint Enthusiast bogdan12's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Romania
  Posts
  27
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Angry Help!!!

  I juts aplyed to may web page a .js script that changes the background of the page evrry season. i have tested it into my computer and in my localhost network, and it worked, but when i uploaded ti to the web server, and tryed to see if it worked ... surprise it dident work, i have searched but i can't find the problem, can any one give me some tips were to look.
  Did i made some mistakes with the code, or the web hosting company has some problems with their servers.

  Pleas give me some tips, tankx

 2. #2
  SitePoint Wizard gRoberts's Avatar
  Join Date
  Oct 2004
  Location
  Birtley, UK
  Posts
  2,439
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  First of all you need to make sure you have put the JS file in the location that your pages are looking at.

  Where in relation to your pages have you put the js file(s)?


 3. #3
  SitePoint Enthusiast bogdan12's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Romania
  Posts
  27
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  The JS file is in the same folder with the img that go into the background and the same gow with .js file
  and in the html page in the same folder i have included the comand to locate the .js script.

 4. #4
  SitePoint Wizard gRoberts's Avatar
  Join Date
  Oct 2004
  Location
  Birtley, UK
  Posts
  2,439
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  if everything is in the same folder, then it seems like either a security issue, or your references to the files are wrong.

  Can you post your HTML Page?


 5. #5
  SitePoint Enthusiast bogdan12's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Romania
  Posts
  27
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <title>Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Arad | Scurt Istoric | </title>
  <title>Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Arad | Istoric | </title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" media="screen" />
  <meta name="Grupul Scolar de Industrie Alimentata Arad" content=" Fostul liceu agricol" />
  <meta name="IndAlim" content="Bine ati venit pe situl Liceului de Industrie Alimentara Arad" />
  <style type="text/css">
  </style>
  </head>

  <body>
  <script type="text/javascript" src="season.js"></script>
  <div id="okl">
  <table width="896" bordercolor="#FFFFFF">
  <tr>
  <td width="690"><span class="style7"><span class="style8">Information/span> <img src="img/footerPhone.gif" alt="Telefon" name="Image1" width="15" height="9" id="Image1" /> <span class="style8">0257/278.379</span> <span class="style8">/</span> <a href="mailto:contact@school.ro"><img src="img/footerEmail.gif" alt="Email" width="15" height="9" border="0" id="Image2" /></a>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">email = writemail('webmaster', 'virginia', 'edu', 'Email Us'); document.write(email);</script>
  <br />
  </span><span class="style7"> </span></td>
  <td width="194" bgcolor="#FFFFFF"><img src="img/navWebmail.gif" alt="Web Mail " width="67" height="34" /><img src="img/navCalendars.gif" alt="Calendar" width="76" height="34" /><img src="img/navMaps.gif" width="51" height="34" />
  <div id="hn">
  <div align="center"></div>
  </div></td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <div id="qsx">
  <div align="left"><img src="img/logo.gif" width="600" height="50" /></div>
  </div>
  <div id="havacation">
  <object classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="217" height="231">
  <param name="movie" value="swf\navication.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <embed src="swf\navication.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="217" height="231"></embed>
  </object>
  <a href="#">
  <object classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="679" height="243">
  <param name="movie" value="swf\school_head.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <embed src="swf\school_head.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="679" height="243"></embed>
  </object>
  </a></div>
  <table width="900" height="297" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#FFFFFF">
  <tr>
  <td width="596" bgcolor="#FFFFFF"><div id="title">
  <h1 align="center"><span class="style18">Scurt Istoric </span></h1>
  </div>
  <div id="text">
  <p>&nbsp; <span class="style20">Grup Şcolar de Industrie Alimentară Arad beneficează de o clădire deosebită care, deşi este situată &icirc;n partea centrală a Araddului, dispune de toate condiţiile necesare desfăşurări optime a procesului de &icirc;nvaţam&acirc;nt. Adapostită de freamătul şi tumultul bulevardului principal al oraşului, ea rivalizează din punct de vedere al arhitehtonicii cu cele mai reprezentative clădirii ale acestuia. Construcţia acestei clădiri &icirc;n care funcţionează grupul nostru şcolar, situată pe str. Lucian Blaga nr.15 a &icirc;nceput &icirc;n anul 1872 şi a fost finalizată &icirc;n anul 1887.</span></p>
  <p class="style20">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ea a fost &icirc;nălţată de către municipalitatea Arad, cu fonduri obţinute printr-o subscripţie publica, cu destinaţie specifică ,,pentru ridicarea unei şcoli publice pentru băieţi, pentru &icirc;nvăţam&acirc;ntul gimnazial şi liceal&rdquo;. Ridicată &icirc;ntr-un stil neoclasic, sobru, clădirea se &icirc;ncadrează perfect &icirc;n aerul&nbsp; de sf&acirc;rşit de secol XIX şi se impune imediat oricui intră dinspre centru pe strada Lucian Blaga. Tocmao prin sobrietatea decoraţiei exterioare, ea avertizează că găzduieşte o unitate de &icirc;nvaţam&acirc;nt.</p>
  <p class="style20">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Respect&acirc;nd destinaţia&nbsp; iniţială a fondului şcolar a fost transformată &icirc;n 1920 &icirc;n gimnaziu şi a primit numele de ,,Iosif Vulcan&rdquo; &icirc;n amintirea marelui sprijinitor al &icirc;nvăţam&acirc;nrului rom&acirc;nesc din Transilvania; abrodarea acestui nume facea parte din spiritul epoci şi avea menirea de a sublinia transoformările produse după realizarea unirii.</p>
  <p class="style20">Gimnaziul a funcţionat p&acirc;nă &icirc;n anul 1937 c&acirc;nd, &icirc;n locul său, a luat fiinţă ,,Şcoala comercială de băieţi&rdquo;, care va funcţiona p&acirc;nă &icirc;n anul 1947.</p>
  <p class="style20">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Icirc;n anul 1948 &icirc;n conextul adotării primeie adoptării primei legi comuniste a &icirc;navaţam&acirc;ntului reformat după model sovietic, la Arad a loat fiinţă ,, Institutul de zootehnie şi medicină veterinară&rdquo; căruia i se acordă ca sediu această clădire. Ne-exist&acirc;nd o bază materială adecvată unui &icirc;nvăţam&acirc;nt superior de &icirc;naltă ţinută, Institutul de zootehnie va fi mutat &icirc;n anul 1955 la Timşoara, iar din 1957 partea de medicină veterinară va fi mutată şi ea la Bucureşti;</p>
  <p class="style20">Din acest an, această clădirte a fost folosită pentru &icirc;nvăţăm&acirc;ntul agricol liceal profesioanl, şcoala funcţion&acirc;nd sucesiv sub următoarele titulaturi/p>
  <ul>
  <li class="style20"> Centru şcolar veterinar, p&acirc;nă &icirc;n anul 1962;</li>
  <li class="style20"> Centru şcolar agricol, p&acirc;nă 1967;</li>
  <li class="style20"> Liceul agricol Arad, p&acirc;nă &icirc;n 1980;</li>
  <li class="style20"> Liceul industrial nr. 9 Arad, P&acirc;nă &icirc;n 1997;</li>
  <li class="style20"> Grup Şcolar de Industire Alimentară, &icirc;ncep&acirc;nd din anul 1997.</li>
  </ul>
  <p class="style20">Actualmente, Grupl Şcolar de Indsutrie Alimentară Arad pregăteşte elevi de cursuri liceale (de zi şi serale), de şcoală de arte şi meserii, profesională şi de ucenici pentru o gamă largă de specializări specifice industistiei alimentare, cea mai veche şi mai dinamică industrie din judeţul Arad.</p>
  <p class="style20">Pentru economia judeţului nostru, aceste meseri sunt exterm&nbsp; de necesare şi pentru toate exită o cerere semnificativă pe piaţa forţei de muncă.</p>
  <p class="style20">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Şcoala nostră este unica din judeţ care pregăteşte viitoarea forţă de muncă pentru domeniul industriei alimentare şi al medicini veterinare şi dispune de o bază materială şi umanăadecvată şi neceasră pentru pregătirea elevilor &icirc;n pleta de specialităţi menţionate mai sus. Sperăm că prin angrenarea prezentă şi viitoare a şcolii &icirc;n proiecte de cooperare naţională şi internaţională proiectele Leonardo da Vinci şi Comenius sun doar doau dintre acestea&mdash;această bază materială şi umană să fie meru &icirc;mbogăţită şi perfeţionată pentru a răspunde exigenţelor mereu sporite a cadrului economico-comericial competiţional care se instaurează &icirc;n Rom&acirc;nia</p>
  <div id="options"><form>
  <input name="tipareste" type="button" id="tipareste" onClick="window.print()" value="Tipăreşte">
  </form>
  </div>
  </div>
  <p>&nbsp;</p></td>
  </tr>
  </table>
  <div id="footer">
  <div align="right"><a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/"></a>
  <form name="form1" id="form1">
  <select name="menu1" onchange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
  <option>Pagina Principala</option>
  <option>Istoric</option>
  <option>Profesori </option>
  <option>Elevi</option>
  <option>Activitati </option>
  <option>Dotari </option>
  <option>Galerie Foto</option>
  <option>Forum</option>
  </select>
  </form>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/"><a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance"
  title="Explanation of Level A Conformance"></a></div>
  </div>
  <div class="style13" id="footer_op">
  <div id="INFO">
  <p><span class="style17">| <a href="http://transcoder.usablenet.com/tt/referrer" target="_self" class="style8">Termenii şi condiţile</a> | <a href="http://www.virginia.edu/accessibility/" target="_self" class="style8">Politica de Securitate</a>| <a href="http://www.virginia.edu/address.html" target="_self" class="style8">Webmaster</a> | <img src="img/searchHelp.gif" width="15" height="15" /><a href="http://www.virginia.edu/nondiscrimination.html" target="_self" class="style8">Ajutor</a> | <a href="/sitemap" class="style8">Site map</a> | </span> <span class="style7"><span class="style8">Information/span> <img src="img/footerPhone.gif" alt="Telefon" name="Image1" width="15" height="9" id="Image1" /> <span class="style8">0257/281.547</span> <span class="style8">/</span> <a href="mailto:contact@school.ro"><img src="img/footerEmail.gif" alt="Contact" name="Image2" width="15" height="9" border="0" id="Image2" /></a>
  <span class="style8">Contactaţi-ne
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">email = writemail('webmaster', 'virginia', 'edu', 'Email Us'); document.write(email);</script>
  </span></span><img src="img/iconPodcast.gif" alt="PODCAST" width="53" height="15" /> <img src="img/iconRSS.gif" alt="RSS" width="28" height="15" /></p>
  </div>
  <p><span class="style15">&copy; 2007-2008 Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Arad. Toate drepturile sunt rezervate.</span></p>
  </div>
  </body>
  </html>


Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •