Ik heb een xml bestand dat ik graag via php wil bewerken.
zoals ik het nu heb, ik heb dan een bestand overzicht.php (hier selecteer je de xml-file), bewerken.php deze geeft het volledige xml bestand in een textarea weer en je kan hier wijzigingen maken, zodra je op de knop save klik wordt save.php geladen die het xml document dmv fwrite opslaat.
dit werkt allemaal prima. alleen zou ik graag het volgende willen. ik zou elk element(tag) van de xml file in een apart formulier onderdeel willen weergeven zodat ze het kunnen aanpassen en dan graag zonder de tags er om heen (bv: <tekst> </tekst> in de situatie die ik nu heb dan krijg ik de tags er ook bij in de tekst area als ze de inhoud van het formulier hebben aangepast moet het op de juiste wijze in de xml worden weggeschreven zodat deze nog juist te zien is binnen flash. ik kan GEEN gebruik maken van DOMXML want dat wordt niet op de server ondersteund.

wat ik dus graag wil is:
xml in formulier laden, 1 element per veld. (zonder tags)
xml file opslaan op basis van de inhoud van het formulier.

wie kan en wil me hier mee helpen

hieronder zal ik de inhoud van de volgende bestanden neerzetten:

overzicht.php
bewerken.php
save.php
test.xmlOVERZICHT.php
Code:
<?php 
session_start(); 


?> 
<h1>Welcome to the Admin Index Page</h1> 

<a href="createArticle.php">Create New XML Article</a><br><br> 
<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 size="85%"> 
<tr valign=top> 
<td width="75%"> 
<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2> 
<? 
$dh = opendir('./xml/'); 

while ($file = readdir($dh)){ 
  if (eregi("^\\.\\.?$", $file)) { 
    continue; 
  } 
  echo "<tr valign=top><td width=\"80%\">"; 
  echo "<a href=\"bewerken.php?file=".$file . "\">".$file . "</a></td></tr>"; 
  } 
?> 
</table> 
</td> 

</tr> 
</table>
BEWERKEN.php

Code:
<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE>Test Page for xml2tree</TITLE> 
</HEAD> 
 <H1 ALIGN="CENTER"> 
   Inlezen van de file..... 
 </H1> 

 <? 

 // include the file with all the functions and classes 

// Haal de keuze op die gemaakt is in overzicht.php en sla hem op in een variabele 
$file = $_GET["file"]; 
// geef een directory op 
$dh = ('xml/'); 
//geeft de locatie op en de file naam bv: xml/text.xml 
$xmlFile = $dh.$file; 
// read the XML file and store it as an object 


//open de xmlfile 
$hi = fopen($xmlFile, "r"); 
//lees de file uit en sla hem op in een variabele 
$text = fread($hi,filesize($xmlFile)); 
//sluit de file weer 
fclose($hi); 
$weergave = htmlspecialchars($text); 
$weergave = stripslashes($weergave); 
// write the xml to browser display 
?> 
<title>Login Pagina</title> 
<body bgcolor="#ffcc00"> 

<form action="save.php" method="post"> 
<table> 
<tr> 
<input type="hidden" name="xmlFile" value="<?php echo $xmlFile ?>"> 
<textarea rows="15" cols="100" name="tekst" ><? echo $weergave ?></textarea> 
</tr></table> 
<input type="submit" name="opslaan" value="save"> 
</form> 
</body> 
<? 


//echo "<hr>\n------ printing out the XML object to Page Source ----<br>\n"; 
//$topNode->printEcho(); 


// write the xml to a file 


      ?> 


</BODY> 
</HTML>
SAVE.php
Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 

<html> 
<head> 
  <title>Untitled</title> 
</head> 

<body> 
<?php 
$tekst = $_POST['tekst']; 
$xmlFile = $_POST['xmlFile']; 
$weergave = stripslashes($tekst);?> 
<table> 
<tr> 
<textarea rows="15" cols="100" name="tekst" ><? echo $weergave ?></textarea> 
</tr></table><? 
$content = stripslashes($tekst); 
$hi = fopen($xmlFile, "w"); 
fwrite($hi, $content); 
fclose($hi); 

?> 


</body> 
</html>
TEST.xml
Code:
<voorbeeld> 
<header>Tekst inladen met XML en opmaken met CSS</header> 
<text>Het is erg eenvoudig om teksten in Flash MX 2004 op te maken. Verwerk de teksten in een .xml-bestand en bepaal vaste tags. Deze tags kun je namelijk opmaken met een .css-bestand. Snap je er niets van stuur dan een email naar <a href='mailto: info@mdj-webdesign.nl'>info</a>!</text> 
</voorbeeld>