White pixel (dot) on dark background on iPad 2 Safari

Printable View