rsync script to upload + delete files on server

Printable View