$this->methodname() vs. self::methodname()

Printable View