Can someone please explain this phenomenon?

Printable View